Complementair

De energetische behandeling kan op zichzelfstaand worden toegepast als een volwaardige therapievorm. Deze energetische therapie is een complementaire therapievorm.

Energetische therapie hoeft niet in de plaats te komen van andere therapievormen, maar kan ook een aanvullend en ondersteunend karakter hebben. Denk hierbij aan reguliere behandelingen die worden ondersteund door de energetisch therapeut. De begeleiding en ondersteuning kunnen betrekking hebben op psychische problemen, lichamelijke klachten en buitenzintuiglijke (paranormale) ervaringen.

Je hebt geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Wel vind ik het belangrijk dat je, naast mij, ook je huisarts of specialist consulteert.