Even voorstellen

Over mij

Als jong meisje was ik al gevoelig en kon ik dat wat ik zag, hoorde en voelde vaak niet met elkaar rijmen. Woorden geven aan dat wat je voelt en ervaart is als volwassene soms al lastig, laat staan als jong kind.

Wat ouder, werd ik mij bewuster van de twee werelden waarin ik leefde. En om deel te kunnen blijven nemen aan het leven, ben ik mij gaan aanpassen.

Jaren later begon ik mij bewust te worden van deze aanpassing en ging ik op zoek naar mijn oorspronkelijkheid. ‘Geen weg terug’ wordt er wel eens gezegd en dat is precies wat ik ervaar op deze weg naar binnen. Het labyrint van het leven.

Voordat ik zover was om anderen te helpen ben ik eerst zelf door allerlei processen gegaan, die ik op mijn eigen wijze en unieke manier heb doorleefd. Mijn leven ten volle te leven, vanuit mijn eigen kracht en wijsheid, is een uitdaging die ik graag oppak.

Opleidingen/Werk

Naast de aardse leerschool van het leven zelf, heb ik ook andere opleidingen gevolgd.

  • In 1999 heb ik de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met succes afgerond.
  • Sinds 2009 werk ik in Schiedam en Vlaardingen als ouderenadviseur/welzijnsadviseur bij Seniorenwelzijn.
  • Vanaf 2010 tot 2014 heb ik de HBO opleiding tot paranormaal therapeut aan Het Johan Borgman College in Utrecht gevolgd.
  • Ook heb ik het diploma SHO Registeropleiding Medische Basiskennis (getoetst aan de Plato eindtermen PAVO Hogeschool) behaald.
  • Ik ben mij verder gaan specialiseren op het gebied van stervensbegeleiding en heb vanaf 2015 tot 2016 aan de HGU de post hbo opleiding Stervensbegeleiding gevolgd.
  • Daarnaast heb ik gedurende langere tijd ook intensieve privéscholing mogen ontvangen op het gebied van paranormale therapie.
  • Ik volg regelmatig na en bijscholingen om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in mijn vak.